home

Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline

O PROJEKTU

Maslina (Olea europaea L.) je jedna od najvažnijih voćnih kultura koje se uzgajaju na području Mediterana. Koristi se zbog plodova (ulja), listova, drva, a svi dijelovi imaju važnu ulogu u mediteranskoj prehrani i načinu života. Osim svoje uloge u prehrani ili povijesti, maslina ima i važnu gospodarsku ulogu u tom području.

List masline oduvijek je prisutan u narodnoj medicini. Fenolni spojevi oleuropein i hidroksitirosol smatraju se glavnim aktivnim spojevima lista masline za koje je dokazano antikancerogeno, protuupalno i antimikrobno djelovanje. Oleuropein i hidroksitirosol, ali i ostali fenoli, imaju specifičnu ulogu u zaštiti bilja i povećanju otpornosti na fitopatogene gljive što može biti od presudne važnosti za održivi uzgoj maslina općenito. Fenoli i polifenoli su sveprisutni spojevi u biljkama koji igraju važnu ulogu u obrambenom mehanizmu biljke domaćina u odnosu na filamentozne gljive. Važnost fenola, pored povećanja otpornosti biljke na patogene, očituje se i u proizvodnji funkcionalne hrane i nutraceutika te lijekova na prirodnoj bazi za liječenje oralnih bolesti. Potreba za pronalaskom novih terapijskih postupaka u liječenju patoloških stanja usne šupljine dovela je do povećanog interesa za upotrebu prirodnih supstrata.

Dokazano je da poljoprivredna praksa može povećati sadržaj fenola u listu masline. Samo je nekoliko istraživanja do sada bilo usmjereno na proučavanje utjecaja mineralne ishrane na sastav fenola u listu masline. U ovom projektu planira se provesti cijeli niz eksperimenata kako bi se utvrdio utjecaj određenih mineralnih hraniva  i elicitora na sastav fenola u listu masline kod različitih sorata. Također ocijenit će se i utjecaj prethodno odabranog mineralnog hraniva ili elicitora, koji se pokaže kao najučinkovitiji u povećanju razine fenola, na razvoj bolesti paunovo oko koje uzrokuje fitopatogena gljiva Venturia oleaginea (sin. Spilocaea oleaginea). Razvoj bolesti pratit će se na tretiranim maslinama u polju i kontroliranim uvjetima u plasteniku. Učinak najboljeg tretmana bit će ispitan kroz kvalitetu maslinovog ulja na sorti Leccino uzgajanoj na različitim terroirima. U okviru ovog projekta također se planiraju provesti predklinička i klinička istraživanja utjecaja ekstrakta lista masline na kandidijazu usne šupljine.

U ovom multidisciplinarnom projektu poljoprivredni, kemijski i medicinski istraživači su udruženi u istraživanju uloge određenih mineralnih hraniva u promjenama fenolnog sastava. Utjecaj promjene fenolnog sastava na otpornost prema fitopatogenim gljivama i primjena lista masline u stomatologiji također će biti dio projekta.

· Naslov projekta: Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih
hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline; UIP-2017-05-8464 PhytoFarmOL

· Voditelj projekta: dr.sc. Igor Pasković, Institut za poljoprivredu i turizam (IPTPO), Karla Huguesa 8, 52440 Poreč (E-mail: paskovic@iptpo.hr)

· Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

· Ustanove-suradnici:
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ (ZZJZPGŽ)

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (AGRZG)

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (MEDRI)

Sveučilište u Zadru (UNIZD)

· Trajanje projekta: 01/12/2017 – 30/11/2022

· Vrijednost projekta: 1.999.949,60 kn

NOVOSTI

ZAVRŠNA BROŠURA PROJEKTA PHYTOFARMOL

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL objavljen je rad naslova „Phenolic Potential of Olive Leaves from Different Istrian Cultivars in Croatia” u časopisu Horticulturae.

Cjeloviti rad možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2311-7524/9/5/594

 

29.05.2023.

POZIV NA ZAVRŠNU RADIONICU PROJEKTA PHYTOFARMOL
Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL objavljen je rad naslova „Tissue-specific calcium and magnesium allocation to explain differences in bulk concentration in leaves of one-year-old seedlings of two olive (Olea europaea L.) cultivars” u časopisu Plant Physiology and Biochemistry.

Cjeloviti rad možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36535101/

 

09.01.2023.

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL objavljen je rad naslova „Effect of Combined Sulfur and Nitrogen Foliar Supply on Olive Oil Volatile Compounds and Sensory Attributes” u časopisu Horticulturae.

Cjeloviti rad možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2311-7524/8/10/912

 

06.10.2022.

Javna obrana doktorske disertacije – Maja Kinkela Devčić, dr.med.dent.
Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL objavljen je rad naslova „Combined Sulfur and Nitrogen Foliar Application Increases Extra Virgin Olive Oil Quantity without Affecting Its Nutritional Quality” u časopisu Horticulturae.

Cjeloviti rad možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2311-7524/8/3/203

 

25.02.2022.

Javna obrana teme doktorske disertacije – Šime Marcelić, mag.ing.agr.
Javna obrana teme doktorske disertacije

Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent. će u utorak, 16. studenog 2021. godine javno braniti temu doktorske disertacije, vezane uz rezultate projekta PhytoFarmOL, pod nazivom:„Terapijski učinak ekstrakta lista masline na rod Candida kod nositelja dentalnih protetskih nadomjestaka”. Obrana će se održati u predavaonici Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 11,00 sati.

Tema doktorske disertacije branit će se pred povjerenstvom u sastavu:                              prof.dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent.                                                                      prof.dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent.                                                                                izv.prof.dr.sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.                                                                         Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorske disertacije.

14/11/2021

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) objavljen je rad naslova „Effect of Olive (Olea europaea L.) Variety on Leaf Biophenolic Profile“ u časopisu Agriculturae Conspectus Scientificus.

Cjeloviti rad možete pročitati OVDJE.     

24/10/2021

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) objavljen je rad naslova „Oral Candidal Colonization in Patients with Different Prosthetic Appliances“ u prestižnom časopisu Journal od Fungi.

Cjeloviti rad možete pročitati OVDJE.  

16/8/ 2021

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) objavljen je rad naslova „Biophenolic Profile Modulations in Olive Tissues as Affected by Manganese Nutrition“ u prestižnom časopisu Plants.

Cjeloviti rad možete pročitati OVDJE.    

10/8/2021

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) objavljen je rad naslova „Phenolic composition of Croatian olive leaves and their infusions obtained by hot and cold preparation“ u časopisu Czech Journal of Food Sciences.

Cjeloviti rad možete pročitati OVDJE.   

29/7/2021

Javna obrana teme doktorske disertacije

16.02.2021. održat će se javna obrana teme doktorskog rada doktorandice, Kristine Grozić, mag.ing.agr., vezane uz rezultate projekta PhytoFarmOL, pod naslovom: „Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb“.

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom, a bit će dostupna 16.02.2021. u 12:00 sati  na poveznici:       https://us02web.zoom.us/j/84520424423pwd=SFRLVUpSUHZJOHRQMk5ZNzNvQ0pUUT09.   Tema doktorske disertacije branit će se pred povjerenstvom u sastavu:                              prof. dr. sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                        prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                            dr. sc. Sara Godena, znanstvena suradnica, lnstitut za poljoprivredu i turizam Poreč.              Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorske disertacije.

14/02/2021

Javna obrana teme doktorske disertacije

16.12.2020. održat će se javna obrana teme doktorskog rada doktoranda, Šime Marcelić mag. ing. agr., vezane uz rezultate projekta PhytoFarmOL, pod naslovom: „Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod, morfologiju ploda masline i kvalitativna svojstva maslinovog ulja“.

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom, a bit će dostupna 16.12.2020. 10:00 sati na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/85068115887pwd=bGczelVXTFpXQWFZL2JicmNkUVBZZz09.                                                                                                                                                            Tema doktorske disertacije branit će se pred povjerenstvom u sastavu:                              doc. dr. sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                prof.dr. sc. Marija Pecina Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                 dr.sc. Maja Jukić Špika, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split.                            Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorske disertacije.

14/12/2021

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) objavljen je rad naslova ‘Determination of the Variability of Biophenols and Mineral Nutrients in Olive Leaves with Respect to Cultivar, Collection Period and Geographical Location for Their Targeted and Well-Timed Exploitation’ u prestižnom časopisu Plants.

Cjeloviti rad možete pročitati OVDJE.

30/11/2020

Uzorci listova masline prikupljeni i pripremljeni za analizu

Listovi masline prikupljeni su tijekom dva perioda uzorkovanja (srpanj i listopad). Prikupljeni listovi dopremljeni su u laboratorij gdje su temeljito oprani i osušeni do konstantne težine. Osušeni uzorci listova masline samljeveni su i zatim spremljeni u epruvete na tamno mjesto gdje će se kratko skladištiti do provedbe analiza.

30/10/2020

Uzorci plodova masline prikupljeni

Uzorkovanje plodova masline u proizvodnom nasadu provedeno je krajem listopada. Uzorci plodova masline prikupljeni su za morfološka mjerenja i preradu u maslinovo ulje. Nakon prerade, uzorci maslinovog ulja spremljeni su u tamnu ambalažu gdje će se kratko skladištiti do provedbe analiza.

30/10/2020

Diseminacija rezultata projekta

Na nedavno održanom znanstvenom skupu Održivi razvoj poljoprivrede i turizma u kontekstu klimatskih promjena predstavljen je dio istraživanja provedenih u sklopu projekta „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (UIP-2017-05-8464, PhytoFarmOL).

 

Asistentica na projektu, Kristina Grozić, mag.ing. održala je usmeno izlaganje rada naslova Utjecaj folijarne primjene cinka na fenolni profil lista masline (Olea europaea L.), čiji je sažetak dostupan na poveznici u nastavku.

Grozić, K., Soldo, B., Brkljača, M., Urlić, B., Palčić, I., Majetić Germek, V., Žurga, P., Kaliterna, J., Ban, D., Cukrov, M., Goreta Ban, S., Pasković, I. (2020). Utjecaj folijarne primjene cinka na fenolni profil lista masline (Olea europaea L.). https://www.bib.irb.hr/1092604

 

Asistent na projektu, Marin Cukrov, mag.ing. održao je usmeno izlaganje rada naslova Utjecaj sorte na fenolni profil lista masline (Olea europaea L.), čiji je sažetak dostupan na poveznici u nastavku.

Cukrov, M., Žurga, P., Majetić Germek, V., Brkljača, M., Klanjac, J., Ban, D., Grozić, K., Goreta Ban, S., Pasković, I. (2020). Utjecaj sorte na fenolni profil lista masline (Olea europaea L.). https://www.bib.irb.hr/1102784

16/11/2020

Usavršavanje asistentice Kristine Grozić

U sklopu projekta PhytoFarmOL (UIP-2017-05-8464) asistentica Kristina Grozić, mag.ing. provela je tjedan dana (28.9. – 02.10.2020.) na usavršavanju (tečaju) iz područja fitopatologije u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja, u Zagrebu.

10/10/2020

Diseminacija rezultata projekta

Na nedavno održanom znanstvenom skupu International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications predstavljen je dio istraživanja provedenih u sklopu projekta „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (UIP-2017-05-8464, PhytoFarmOL).

 

Asistent na projektu, Marin Cukrov, mag.ing. održao je usmeno izlaganje rada naslova Differential distribution of macro and microelements in leaves of two olive (Olea europaea L.) varieties, čiji je sažetak dostupan na poveznici u nastavku. http:/www.bib.irb.hr/1102768

16/09/2020

Objavljen znanstveni rad

U sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) objavljen je rad naslova ‘Temporal Variation of Phenolic and Mineral Composition in Olive Leaves Is Cultivar Dependent’ u prestižnom časopisu Plants.

Cjeloviti rad možete pročitati OVDJE.

30/08/2020

Folijarni pokus na jednogodišnjim sadnicama masline postavljen

Na sadnicama masline sorata ‘Leccino’ i ‘Istarska bjelica’ postavljen je pokus na otoku Ugljanu, mjestu Preko, u Zadarskoj županiji u poljskim uvjetima. Elicitori i mineralna hraniva folijarno će se primijeniti tijekom tri roka tretiranja.

30/03/2020

Folijarni pokus u proizvodnom nasadu postavljen

U razdoblju od 30. ožujka do 30. listopada 2020. godine u mjestu Sikovo, na području Zadarske županije, folijarni gnojidbeni pokus (S/N) bit će proveden na jedanaestogodišnjim stablima masline. Pokus će se provoditi na sortama masline ‘Leccino’ i ‘Istarska bjelica’. Folijarni gnojidbeni tretmani primijenit će se leđnom prskalicom tijekom dva roka primjene.

30/03/2020

Diseminacija rezultata projekta

Na nedavno održanom 55. Hrvatskom i 15. Međunarodnom Simpoziju Agronoma predstavljen je dio istraživanja provedenih u sklopu projekta „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (UIP-2017-05-8464, PhytoFarmOL).

Voditelj projekta, dr.sc. Igor Pasković posterom je izložio rad naslova Kontrastna raspodjela makro i mikroelemenata u lišću masline, čiji je sažetak dostupan na poveznici u nastavku.

Pasković, I., Pongrac, P., Vogel-Mikuš, K., Franić, M., Grozić, K., Ban, D., Goreta Ban, S., Černe, M., Vavpetič, P., Kelemen, M., Pelikon, P. (2020). Kontrastna raspodjela makro i mikroelemenata u lišću masline. https://www.bib.irb.hr/1090558

Suradnica na projektu, dr.sc. Paula Žurga posterom je izložila rad naslova Utjecaj gnojidbe dušikom na fenolni sastav lista masline, čiji je sažetak dostupan na poveznici u nastavku.

Žurga, P., Majetić Germek, V., Grozić, K., Marcelić, Š., Klanjac, J., Ban, D., Goreta Ban, S., Palčić, I., Pasković, I. Utjecaj gnojidbe dušikom na fenolni sastav lista masline. https://www.bib.irb.hr/1090556

Asistentica na projektu, Kristina Grozić, mag.ing. održala je usmeno izlaganje rada naslova Razlike u ukupnim fenolima i antioksidativnom kapacitetu lista masline ovisno o kultivaru i lokaciji, čiji je sažetak dostupan na poveznici u nastavku.

Grozić, K., Majetić Germek, V., Žurga, P., Marcelić, Š., Klanjac, J., Major, N., Kaliterna, J., Ban, D., Goreta Ban, S., Pasković, I. (2020). Razlike u ukupnim fenolima i antioksidativnom kapacitetu lista masline ovisno o kultivaru i lokaciji. https://www.bib.irb.hr/1090557

24/02/2020

Izdan prvi priručnik projekta

U sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) izdan je prvi priručnik SIMPTOMI DEFICIJENCIJE DUŠIKA I BORA NA LISTU MASLINE SORTE ISTARSKA BJELICA.

Priručnik možete preuzeti OVDJE.

05/02/2020

Predstavljanje projekta

Projekt PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464) predstavljen je na prvom programu Hrvatskoga radija (HRT 1) u sklopu Emisije za selo i poljoprivredu (24.11.2019.) koja se obrađuje aktualne teme iz poljoprivrede i prehrambene industrije u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Drugo predstavljanje projekta uslijedilo je na HRT radio Pula u emisiji Agraria (27.11.2019.) koja jednom tjedno donosi novosti i savjete za poljoprivrednike, preporuke stručnjaka te reportaže i zanimljivosti s terena diljem Istre.

Urednica i voditeljica emisija bila je Džana Banić, a snimke emisija dostupne su na poveznicama u nastavku.

https://radio.hrt.hr/prvi-program/ep/emisija-za-selo-i-poljoprivredu/322490/

https://radio.hrt.hr/ep/agraria/323151/

28/11/2019

Priprema uzoraka i analiza minerala i fenola

U razdoblju od srpnja do kraja studenog 2019. godine proveden je niz aktivnosti vezanih uz postavljeni hidroponski pokus u plasteniku Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču.

Provedeno je završno uzorkovanje listova, stabljika i korijena svih tretmana u pokusu kako bi se odredio utjecaj različitih hranjivih otopina na sastav i distribuciju minerala i fenola kroz biljku. Svi su uzorci primjereno pripremljeni, osušeni do stalne mase i samljeveni kako bi bili spremni za daljnje analize. Provedene su analize sadržaja ukupnih i pojedinačnih fenola, minerala i šećera različitim metodama. Na korijenu je provedena i kvantitativna analiza (skeniranje korijena u programu WinRhizoTM) s ciljem određivanja morfoloških (duljina, površina, volumen) karakteristika korijena, a pojedini  su uzorci listova pripremljeni za mikroskopsku analizu kako bi se također utvrdile moguće razlike u njihovim morfološkim karakteristikama.

25/11/2019

Specijalizacija na Institutu Jožef Stefan

Tijekom dva tjedna (06. – 19.11.2019.) dr.sc. Igor Pasković sudjelovao je u programu  MicroPIXE specijalizacije na Institutu Jožef Stefan (Ljubljana, Slovenija). Stečene vještine i provedene analize značajno će pridonijeti razumijevanju translokacije promatranih biljnih hraniva kao i definiranja mogućih novih pravaca istraživanja.

Usavršavanje je provedeno u sklopu projekta PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464).

22/11/2019

Predstavljanje projekta

Na 15. danima mladog maslinovog ulja održanih u Vodnjanu (15. – 17.11.2019.) Kristina Grozić, mag.ing. predstavila je projekt PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (HRZZ, UIP-05-2017-8464).

18/11/2019

Publikacija u časopisu Scientia Horticulturae

Publikacija „Boron foliar application enhances oleuropein level and modulates volatile compound composition in olive leaves“, Pasković i sur.,  objavljena je u  novom broju časopisa Scientia Horticulturae (Elsevier, Q1, IF: 1,961).

Cjeloviti rad je dostupan na poveznici u nastavku:

Pasković, I., Soldo, B., Talhaoui, N., Palčić, I., Brkljača, M., Koprivnjak, O., Majetić Germek, V., Ban, D., Klanjac, J., Franić, M., Žurga, P., Grozić, K., Lukić, I., Goreta Ban, S. (2019). Boron foliar application enhances oleuropein level and modulates volatile compound composition in olive leaves. Scientia Horticulturae, 257, 108688.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423819305746

04/11/2019

Sastanak istraživačke grupe projekta PhytoFarmOL

Radni sastanak projekta PhytoFarmOL  (HRZZ, UIP-05-2017-8464) održan je dana 29.10.2019. u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Na sastanku su, osim voditelja projekta dr.sc. Igora Paskovića i Kristine Grozić, mag.ing. sudjelovali i suradnici projekta s ostalih institucija: Mr.sc. Paula Žurga (Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije), Prof.dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za stomatološku protetiku), doc.dr.sc.Joško Kaliterna (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za fitopatologiju), doc.dr.dc. Valerija Majetić Germek (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica) i Šime Marcelić, mag.ing. (Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu).

30/10/2019

Provedena nedestruktivna mjerenja u hidroponskom pokusu

Tijekom proteklih mjeseci u pokusu su provedena mjerenja vegetativnog porasta (ukupna duljina biljke, duljina porasta, broj listova, broj internodija). Također, uz fotografiranje presadnica koje će poslužiti za izradu foto brošure deficijencija, izvršena su mjerenja hiperspektralne refleksije površine lista masline te intenziteta fotosinteze i respiracije sadnica masline.

26/07/2019

Diseminacija rezultata projekta

Na nedavno održanom 54. Hrvatskom i 14. Međunarodnom Simpoziju Agronoma predstavljen je dio istraživanja provedenih u sklopu projekta „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“ (IP-05-2017-8464, PhytoFarmOL). Jana Klanjac, mag.ing. održala je usmeno izlaganje rada naslova Utjecaj mineralne ishrane borom na fenolni sastav lista masline, čiji je sažetak dostupan na poveznici u nastavku.

Klanjac J., Žurga P., Majetić Germek V., Brkljača M., Urlić B., Goreta Ban S., Ban D., Pasković I. (2019) Utjecaj mineralne ishrane borom na fenolni sastav lista masline. http://sa.agr.hr/pdf/2019/sa2019_abstracts.pdf

 

28/02/2019

Postavljen glavni hidroponski pokus u zaštićenom prostoru

Tijekom listopada i studenoga 2018. godine je postavljen hidroponski pokus u zaštićenom prostoru Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Sadnice Istarske bjelice posađene su u plastične lonce sa supstratom koji se sastoji od mješavine kvarcnog pijeska i perlita (1:1). Nakon postavljanja pokusa pripremljene su hranjive otopine različitih sastava, a modulira se šest koncentracija hranjivih otopina na osnovi sedam hraniva (N, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu i B) i uspoređuje sa standardnom Hogland hranjivom otopinom koja predstavlja kontrolu. Pokus za cilj ima utvrditi utjecaj različitih koncentracija N, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu i B u hranjivim otopinama na sastav fenola u listu sadnica maslina u zaštićenom prostoru.

10.-11. mjesec 2018.

Provedena statistička analiza fenolnog i mineralnog sastava sakupljenih listova masline

Grafički prikaz PLS analize fenolnog i mineralnog sastava listova masline.

15/07/2018

Postavljanje dodatnog preliminarnog hidroponskog pokusa

U srpnju 2018. godine na Institutu za poljoprivredu i turizam postavljen je preliminarni hidroponski pokus. Pokus je postavljen u tri tretmana, a istražuje se utjecaj primjene bora (B) u različitim koncentracija i njegov utjecaj na promjenu fenolnog i mineralnog sastava u listu masline.

 

13/07/2018

Određen je fenolni i mineralni sastav sakupljenih uzoraka

U razdoblju od travnja do lipnja 2018. godine na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije su pripremljeni i analizirani uzorci listova masline sakupljenih diljem Hrvatske. Određen je fenolni i mineralni sastav kod najznačajnijih autohtonih sorti maslina.

4.-6. mjesec 2018.

Proljetno uzorkovanje različitih kultivara maslina diljem Hrvatske

22/03/2018

Kemijske analize dodatnog preliminarnog folijarnog pokusa

U jesen 2017. godine proveden je dodatni preliminarni pokus s ciljem utvrđivanja utjecaja folijarno primijenjenih mikroelemenata na mineralni sastav i bioaktivne komponente u listu masline. Nadalje, pripremljene su i vodene infuzije lista masline i određeni su hlapivi spojevi i arome.

15/03/2018

Zimsko uzorkovanje različitih kultivara maslina diljem Hrvatske

20/01/2018

Jesensko uzorkovanje različitih kultivara maslina diljem Hrvatske

01/12/2017

CILJEVI PROJEKTA

CILJ 1: Formirati istraživačku grupu

CILJ 2: Odrediti fenolni i mineralni sastav listova kod najznačajnijih autohtonih sorti maslina u Hrvatskoj i usporediti ga s fenolnim i mineralnim sastavom sorte Leccino kao najraširenije introducirane sorte u hrvatskim maslinicima

CILJ 3: Utvrditi utjecaj različitih koncentracija hraniva u hranjivim otopinama na sastav fenola u listu sadnica maslina u kontroliranim uvjetima

CILJ 4: Utvrditi utjecaj folijarne primjene biljnih elicitora i odabranih biljnih hraniva na fenolni sastav lista sadnica masline u kontroliranim uvjetima

CILJ 5: Definirati protokol primjene folijarnog  pripravka za povećanje fenolnog sastava u listu masline

CILJ 6: Utvrditi utjecaj mineralnog hraniva ili elicitora na otpornost sadnica masline na fitopatogenu gljivu Venturia oleaginea (sin. Spilocaea oleaginea)

CILJ 7: Utvrditi utjecaj primjene folijarnog  pripravka na fenolni sastav lista i ulja u poljskim uvjetima

CILJ 8: Provesti niz in vitro i kliničkih istraživanja učinka ekstrakata lista masline na oralnu kandidu

CILJ 9: Prijava projekta (projekata) nove istraživačke grupe na kompetitivni/e istraživački/e natječaj/e

ISTRAŽIVAČKI TIM

dr.sc. Igor Pasković , IPTPO

 

VODITELJ PROJEKTA

dr.sc. Paula Žurga, ZZJZPGŽ

 

SURADNIK NA PROJEKTU

doc.dr.sc. Joško Kaliterna, AGRZG

 

SURADNIK NA PROJEKTU

izv.prof.dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan, MEDRI

SURADNIK NA PROJEKTU

VMG
doc.dr.sc. Valerija Majetić Germek, MEDRI

SURADNIK NA PROJEKTU

Image-1
Maja Kinkela Devčić, dr.med.dent., Fakultet dentalne medicine u Rijeci

SURADNIK NA PROJEKTU

Kristina Grozić, mag.ing.agr., IPTPO

 

 

DOKTORAND NA PROJEKTU

Marin Cukrov, mag.ing.agr., IPTPO

 

 

DOKTORAND NA PROJEKTU

20190907_142028
Šime Marcelić, mag.ing.agr., UNIZD

 

 

SURADNIK NA PROJEKTU

MarijaPP fotografija
Marija Polić Pasković mag.ing.agr. IPTPO

 

 

DOKTORAND NA PROJEKTU

hdrpl
dr. sc. Nikolin Vidović, IPTPO

 

 

                     POSLIJEDOKTORANDICA NA PROJEKTU

KONTAKT

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

KARLA HUGUESA 8

52440 POREČ

paskovic@iptpo.hr