Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline

O PROJEKTU

Maslina (Olea europaea L.) je jedna od najvažnijih voćnih kultura koje se uzgajaju na području Mediterana. Koristi se zbog plodova (ulja), listova, drva, a svi dijelovi imaju važnu ulogu u mediteranskoj prehrani i načinu života. Osim svoje uloge u prehrani ili povijesti, maslina ima i važnu gospodarsku ulogu u tom području.

List masline oduvijek je prisutan u narodnoj medicini. Fenolni spojevi oleuropein i hidroksitirosol smatraju se glavnim aktivnim spojevima lista masline za koje je dokazano antikancerogeno, protuupalno i antimikrobno djelovanje. Oleuropein i hidroksitirosol, ali i ostali fenoli, imaju specifičnu ulogu u zaštiti bilja i povećanju otpornosti na fitopatogene gljive što može biti od presudne važnosti za održivi uzgoj maslina općenito. Fenoli i polifenoli su sveprisutni spojevi u biljkama koji igraju važnu ulogu u obrambenom mehanizmu biljke domaćina u odnosu na filamentozne gljive. Važnost fenola, pored povećanja otpornosti biljke na patogene, očituje se i u proizvodnji funkcionalne hrane i nutraceutika te lijekova na prirodnoj bazi za liječenje oralnih bolesti. Potreba za pronalaskom novih terapijskih postupaka u liječenju patoloških stanja usne šupljine dovela je do povećanog interesa za upotrebu prirodnih supstrata.

Dokazano je da poljoprivredna praksa može povećati sadržaj fenola u listu masline. Samo je nekoliko istraživanja do sada bilo usmjereno na proučavanje utjecaja mineralne ishrane na sastav fenola u listu masline. U ovom projektu planira se provesti cijeli niz eksperimenata kako bi se utvrdio utjecaj određenih mineralnih hraniva  i elicitora na sastav fenola u listu masline kod različitih sorata. Također ocijenit će se i utjecaj prethodno odabranog mineralnog hraniva ili elicitora, koji se pokaže kao najučinkovitiji u povećanju razine fenola, na razvoj bolesti paunovo oko koje uzrokuje fitopatogena gljiva Venturia oleaginea (sin. Spilocaea oleaginea). Razvoj bolesti pratit će se na tretiranim maslinama u polju i kontroliranim uvjetima u plasteniku. Učinak najboljeg tretmana bit će ispitan kroz kvalitetu maslinovog ulja na sorti Leccino uzgajanoj na različitim terroirima. U okviru ovog projekta također se planiraju provesti predklinička i klinička istraživanja utjecaja ekstrakta lista masline na kandidijazu usne šupljine.

U ovom multidisciplinarnom projektu poljoprivredni, kemijski i medicinski istraživači su udruženi u istraživanju uloge određenih mineralnih hraniva u promjenama fenolnog sastava. Utjecaj promjene fenolnog sastava na otpornost prema fitopatogenim gljivama i primjena lista masline u stomatologiji također će biti dio projekta.

· Naslov projekta: Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih
hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline; UIP-2017-05-8464 PhytoFarmOL

· Voditelj projekta: dr.sc. Igor Pasković, Institut za poljoprivredu i turizam (IPTPO), Karla Huguesa 8, 52440 Poreč (E-mail: paskovic@iptpo.hr)

· Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

· Ustanove-suradnici:
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ (ZZJZPGŽ)

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (AGRZG)

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (MEDRI)

· Trajanje projekta: 01/12/2017 – 30/11/2022

· Vrijednost projekta: 1.999.949,60 kn

NOVOSTI

Postavljen glavni hidroponski pokus u zaštićenom prostoru

Tijekom listopada i studenoga 2018. godine je postavljen hidroponski pokus u zaštićenom prostoru Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Sadnice Istarske bjelice posađene su u plastične lonce sa supstratom koji se sastoji od mješavine kvarcnog pijeska i perlita (1:1). Nakon postavljanja pokusa pripremljene su hranjive otopine različitih sastava, a modulira se šest koncentracija hranjivih otopina na osnovi sedam hraniva (N, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu i B) i uspoređuje sa standardnom Hogland hranjivom otopinom koja predstavlja kontrolu. Pokus za cilj ima utvrditi utjecaj različitih koncentracija N, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu i B u hranjivim otopinama na sastav fenola u listu sadnica maslina u zaštićenom prostoru.

10.-11. mjesec 2018.

Provedena statistička analiza fenolnog i mineralnog sastava sakupljenih listova masline

Grafički prikaz PLS analize fenolnog i mineralnog sastava listova masline.

15/07/2018

Postavljanje dodatnog preliminarnog hidroponskog pokusa

U srpnju 2018. godine na Institutu za poljoprivredu i turizam postavljen je preliminarni hidroponski pokus. Pokus je postavljen u tri tretmana, a istražuje se utjecaj primjene bora (B) u različitim koncentracija i njegov utjecaj na promjenu fenolnog i mineralnog sastava u listu masline.

 

13/07/2018

Određen je fenolni i mineralni sastav sakupljenih uzoraka

U razdoblju od travnja do lipnja 2018. godine na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije su pripremljeni i analizirani uzorci listova masline sakupljenih diljem Hrvatske. Određen je fenolni i mineralni sastav kod najznačajnijih autohtonih sorti maslina.

4.-6. mjesec 2018.

Proljetno uzorkovanje različitih kultivara maslina diljem Hrvatske
Lokacija Sorta
Vodnjan
Leccino, Istarska bjelica, Buža ženska, Karbonaca, Oblica
Poreč
Leccino, Istarska bjelica, Buža ženska, Buža muška, Buža puntoža, Karbonaca, Rosinjola, Črnica, Moražola, Bova
Krk
Leccino, Istarska bjelica, Rosinjola, Oblica, Levantinka, Plominka, Drobnica
Pag
Leccino, Istarska bjelica, Oblica, Levantinka, Drobnica, Lastovka
Zadar
Leccino, Istarska bjelica, Buža, Oblica, Levantinka, Drobnica, Lastovka
Split
Leccino, Oblica, Levantinka, Lastovka, Drobnica, Mastrinka

22/03/2018

Kemijske analize dodatnog preliminarnog folijarnog pokusa

U jesen 2017. godine proveden je dodatni preliminarni pokus s ciljem utvrđivanja utjecaja folijarno primijenjenih mikroelemenata na mineralni sastav i bioaktivne komponente u listu masline. Nadalje, pripremljene su i vodene infuzije lista masline i određeni su hlapivi spojevi i arome.

15/03/2018

Zimsko uzorkovanje različitih kultivara maslina diljem Hrvatske
Lokacija Sorta
Vodnjan
Leccino, Istarska bjelica, Buža ženska, Karbonaca, Oblica
Poreč
Leccino, Istarska bjelica, Buža ženska, Buža muška, Buža puntoža, Karbonaca, Rosinjola, Črnica, Moražola, Bova
Krk
Leccino, Istarska bjelica, Rosinjola, Oblica, Levantinka, Plominka, Drobnica
Pag
Leccino, Istarska bjelica, Oblica, Levantinka, Drobnica, Lastovka
Zadar
Leccino, Istarska bjelica, Buža, Oblica, Levantinka, Drobnica, Lastovka
Split
Leccino, Oblica, Levantinka, Lastovka, Drobnica, Mastrinka

20/01/2018

Jesensko uzorkovanje različitih kultivara maslina diljem Hrvatske
Lokacija Sorta
Vodnjan
Leccino, Istarska bjelica, Buža ženska, Karbonaca, Oblica
Poreč
Leccino, Istarska bjelica, Buža ženska, Buža muška, Buža puntoža, Karbonaca, Rosinjola, Črnica, Moražola, Bova
Krk
Leccino, Istarska bjelica, Rosinjola, Oblica, Levantinka, Plominka, Drobnica
Pag
Leccino, Istarska bjelica, Oblica, Levantinka, Drobnica, Lastovka
Zadar
Leccino, Istarska bjelica, Buža, Oblica, Levantinka, Drobnica, Lastovka
Split
Leccino, Oblica, Levantinka, Lastovka, Drobnica, Mastrinka
Metković
Leccino, Istarska bjelica, Oblica, Levantinka, Lastovka, Drobnica, Istarska crnica

01/12/2017

CILJEVI PROJEKTA

CILJ 1: Formirati istraživačku grupu

CILJ 2: Odrediti fenolni i mineralni sastav listova kod najznačajnijih autohtonih sorti maslina u Hrvatskoj i usporediti ga s fenolnim i mineralnim sastavom sorte Leccino kao najraširenije introducirane sorte u hrvatskim maslinicima

CILJ 3: Utvrditi utjecaj različitih koncentracija hraniva u hranjivim otopinama na sastav fenola u listu sadnica maslina u kontroliranim uvjetima

CILJ 4: Utvrditi utjecaj folijarne primjene biljnih elicitora i odabranih biljnih hraniva na fenolni sastav lista sadnica masline u kontroliranim uvjetima

CILJ 5: Definirati protokol primjene folijarnog  pripravka za povećanje fenolnog sastava u listu masline

CILJ 6: Utvrditi utjecaj mineralnog hraniva ili elicitora na otpornost sadnica masline na fitopatogenu gljivu Venturia oleaginea (sin. Spilocaea oleaginea)

CILJ 7: Utvrditi utjecaj primjene folijarnog  pripravka na fenolni sastav lista i ulja u poljskim uvjetima

CILJ 8: Provesti niz in vitro i kliničkih istraživanja učinka ekstrakata lista masline na oralnu kandidu

CILJ 9: Prijava projekta (projekata) nove istraživačke grupe na kompetitivni/e istraživački/e natječaj/e

ISTRAŽIVAČKI TIM

dr.sc. Igor Pasković, IPTPO

VODITELJ PROJEKTA

mr.sc. Paula Žurga, ZZJZPGŽ

SURADNIK NA PROJEKTU

doc.dr.sc. Joško Kaliterna, AGRZG

SURADNIK NA PROJEKTU

doc.dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan, MEDRI

SURADNIK NA PROJEKTU

Jana Klanjac, mag.ing.agr., IPTPO

DOKTORAND NA PROJEKTU

KONTAKT

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

KARLA HUGUESA 8

52440 POREČ

paskovic@iptpo.hr